HANKESUUNNITTELU

Lisärakentamisen selvityksen jälkeen taloyhtiöllä on tarvittavat tiedot eli taloudellinen hyötyarvio ja rakennettavuusarvio korotusrakentamisesta, joiden perusteella taloyhtiö voi tehdä päätöksen lisäkerrosrakentamisesta. Taloyhtiöllä on siinä vaiheessa kaksi vaihtoehtoa: Taloyhtiövetoinen hanke tai rakennuttajavetoinen hanke. Tarjoamme taloyhtiölle hankesuunnittelupalveluita, joilla projekti viedään toteutusvaiheeseen asti luotettavasti huomioiden rakennushankkeen osa-alueet monipuolisesti.

Taloyhtiövetoisessa hankkeessa taloyhtiö palkkaa projektinjohto-osaamisen, mutta säilyttää määräysvallan hankkeessa aina rakennusoikeuden kilpailutukseen ja myyntiin asti.

 

Rakennuttajavetoisessa hankkeessa rakennuttaja tarjoaa selvityksen jälkeen kiinteää korvausta rakennusoikeudesta luonnosten ja kaavoitusedustajan vastauksen perusteella. Korvaus maksetaan asemakaavan hyväksynnän jälkeen. Taloyhtiö saa varmistuksen näin riittävästä tulotasosta ja voi johtaa taloyhtiön muita remontteja suunnitelmallisesti.

Hankesuunnittelun osa-alueet

Projektinjohto

Tarjoamme hankkeenjohto -osaamisen, jolla lisäkerroshanke viedään suunnittelu- ja kaavamuutosvaiheesta toteutusvaiheeseen. Tarjoamme lisäkerroksiin keskittyneen osaamisemme yhteistyökumppaneidemme kymmenien vuosien kokemuksen.  Meillä on hyvät yhteydet kaupungin viranomaisiin ja käymme heidän kanssaan rakentavasti keskustelua korotushankkeiden toteuttamisesta ja niissä huomioitavista asioista. Projektinjohtajana vastaamme selvityksistä ja suunnitelmista hankkeen tilaajalle eli taloyhtiölle. Voimme antaa olennaisia tietoja rakenneratkaisujen ja suunnitelmien vaikutuksesta rakennusoikeuden hintaan ja määrään.

Viitesuunnittelma

Viitesuunnitelma on sopimusarkkitehtimme tekemä luonnossuunnitelma lisäkerroksesta ja sen soveltumisesta vanhaan rakennukseen ja viereiseen asuinympäristöön. Viitesuunnitelmassa ehdotetaan mm. ratkaisut varastotilojen sijtoittamiselle, pysäköinnin järjestämiselle ja arkkitehtuurin lähtökohdille. Siinä otetaan huomioon alueen vastaavan kaavoitusedustajan ja taloyhtiön mielipiteet. Viitesuunnitelman pohjalta käynnistämme asemakaavamuutosprosessin. Viitesuunnitelman toteuttaa sopimusarkkitehtimme, jolla on kokemusta lisäkerroshankkeiden menestyneestä suunnittelusta.

Kantavuustarkastelu

Esiselvityksen yhteydessä tehdyn asiakirjatarkastelun pohjalta toteutamme laajan ja rakennusinsinöörin vahvistaman kantavuustarkastelun, jonka avulla varmistumme rakenteiden ja perustusten kantavuudesta ja tarpeen vaatiessa määritämme jatkoselvitystarpeet. Kantavuustarkastelun tavoitteena on vakuuttaa rakennuttaja, että hanke on kannattava toteuttaa. Kantavuuteen vaikuttaa olennaisesti myös lisäkerroksen rakenteiden keveys, mistä johtuen lisäkerrokset rakennetaan yleensä puusta. Kantavuustarkastelun toteuttaa sopimuskumppanimme, joka edustaa yhtä Suomen vanhimmista insinööritoimistoista.

Hankesuunnittelun vaiheet

1.

Hankesunnittelun käynnistäminen. Ensimmäinen tapaaminen hallituksen kanssa.

2.

Ensimmäinen tapaaminen alueen kaavoitusedustajan kanssa. Kommentit luonnokseen.

3.

Viitesuunnilman tavoitteiden työstäminen taloyhtiön kanssa.

4.

Kattavan kantavuustarkastelun toteuttaminen.

5.

Viitesuunnitelman tekeminen: Luonnos, tilasuunnitelma ja aluesidonnaisuus.

6.

Viitesuunnitelman esittäminen hallitukselle & taloyhtiölle.

7.

Lisäsuunnittelu, jos tarve.

8.

Asemakaavamuutos prosessin käynnistäminen valmiin viitesuunnitelman jälkeen.

9.

Valmiin asemakaavan jälkeen: rakennusoikeuden kilpailuttaminen. (Ulkopuolinen kilpailuttaja)

10

Lisärakennustoteuttajan valitseminen.

Space Upstairs Oy

+358 50 353 2570

  • Facebook - Grey Circle