LISÄKERROSRAKENTAMISEN VAIHEET

Lisäkerrosrakentaminen tapahtuu vaiheittain. Esiselvityksen jälkeen hankkeen osapuolilla on tiedot hankkeen laajuudesta ja lisäkerroshankkeen toteuttaminen voi alkaa.

1. ESISELVITYS

Kesto 1-2 kuukautta

Esiselvitysvaiheessa teemme tärkeimmät selvitykset ja suunnitelmat lisäkerrosrakentamisen osalta. Ensimmäisenä selvitämme taloyhtiön kunnon ja siltä pohjalta insinööritoimistomme arvioi rakennepiirrustusten osalta kantavuustarkastelulla kuinka paljon taloyhtiön katolle voi rakentaa lisäkerroksia. Kantavuustarkastelun pohjalta luonnostelemme yksityiskohtaisen luonnosehdotuksen ottaen huomioon muun muassa rakennuksen lähtötilanteen, arkkitehtuurin ja taloyhtiön mielipiteen. Esiselvityksen lopputulos on hankesuunnitelma.

Lue lisää esiselvityksestä!

2. TALOYHTIÖN PÄÄTÖS

2/3 kannattaa hanketta

Esiselvityksen lopputuloksen pohjalta ja hankesuunnitelman perusteella taloyhtiöllä on tarvittava informaatio lisäkerrosrakentamisen päätöksenteon tueksi. Taloyhtiön päätöksen jälkeen kilpailutamme kattorakentamiseen erikoistuneet urakoitsijat, jotka kilpailevat projektista. Voimme toteuttaa projektin myös yhteistyökumppaneidemme avulla. Kilpailutuksen avulla taloyhtiö saa parhaan tarjouksen lisäkerrosten rakennusneliöistä.

3. SUUNNITTELU- JA LUPAVAIHE

Kesto noin 12kk

Taloyhtiön päätöksen ja kilpailutuksen jälkeen urakoitsija on valittu. Lisäkerroksia lähdetään suunnittelemaan yhteistyöllä taloyhtiön, Space Upstairs Oy suunnittelujohtoryhmän ja pääurakoitsijan kanssa. Ensimmäinen vaihe on saada asemakaavamuutoshakemus eteenpäin ja olemme tässä vaiheessa tiiviisti yhteydessä kaupungin kaavoitusedustajiin. Asemakaavan kanssa samanaikaisesti suunnitelmia tarkennetaan ja rakennuslupaa haetaan viipymäätä asemakaavaluvan vahvistuksen jälkeen. Lupa- ja suunnitteluprosessin kesto on kaupunkikohtaista. Sille on hyvä varata aikaa vähintään 12 kuukautta.

4. RAKENNUSMODUULIEN VALMISTUS

Rakennusmoduulit valmistetaan tehdasolosuhteissa

Lupaprosessin edetessä ja tarvittavien rakennuslupavahvistusten jälkeen talotehdas aloittaa rakennusmoduulien valmistuksen kuivissa tiloissa säältä suojassa tehtaalla. Moduulit valmistetaan ja varastoidaan, kunnes rakennustyöt ovat valmiit lisäkerroskohteessa. Sen jälkeen moduulit kuljetetaan kerralla kohteeseen ja asennetaan vain muutamassa viikossa.

5. RAKENTAMINEN

Kestää kohteessa noin 3-6 kuukautta

Lisäkerrosrakentamisessa vanhojen rakenteiden ymmärtäminen on avainasemassa. Space Upstairs lisäkerrosrakennusprojektin voi jakaa kolmeen rakennusvaiheesseen:

1. Vanhan purkaminen

2. Katon valmistaminen

3. Uuden asentaminen 

Moduulit liitetään paikalla olemassa olevan rakennuksen LVIS tekniikkaan. Samalla otamme huomioon pysäköinti-, väestö-, ja varastotilan muutokset.

6. VALMIIT LISÄKERROKSET

Kokonaisprojektikesto noin 2 vuotta

Rakennusmoduulien asennuksen jälkeen huoneistoissa ja yhteisissä tiloissa tehdään loppuviimeistelyt, minkä jälkeen huoneistot ovat valmiit uusille asukkaille. Taloyhtiön yhteiset tilat parantuvat. Uudet asukkaat alentavat yleisesti ottaen taloyhtiön osakaskohtaista yhtiövastiketta.

Space Upstairs Oy

+358 50 353 2570

  • Facebook - Grey Circle