TALOYHTIÖN HYÖDYT

Tarjoamme taloyhtiöille parhaat asiantuntijat ja projektinjohto osaamisen lisäkerrosrakentamisessa.

Taloyhtiöt hyötyvät lisäkerrosrakentamisesta monella tavalla. Suurin hyöty on olemassa olevan rakennuksen parantaminen ja taloudellinen hyöty, jonka taloyhtiö ja osakkaat saavat rakennusoikeuden myynnillä, asuntojen arvon nousulla ja osakkaiden yhtiövastikkeen alenemisella. Space Upstairs tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa taloyhtiölle kilpailutetun hinnan rakennusoikeudesta ja lyhyen rakennusvaiheen ajaksi myös etelänmatkan pois urakan tieltä.

Svinhufvudintie 3. Arkkitehtitoimisto Huvila Oy

Osakastulo jopa 1000€/ m2

Rakennusaika vain 3-6 kuukautta

RAKENNUSOIKEUDEN MYYNTI

Tarjoamme taloyhtiölle parhaan hinnan rakennusoikeudesta kilpailuttamalla urakoitsijat.

Myytävän lisäkerrosrakennusalan saa selville tilaamalta meiltä esiselvityspaketin, jossa suunnittelemme lisäkerrosten rakennuspinta-alat kantavuustarkastelun perusteella ja teemme luonnoskuvat. Taloyhtiö voi odottaa saavansa hyvällä paikalla rakennusoikudesta noin 1000-1500€/rakennusoikeus neliö. Markkinat määräävät hinnan ja valitsemalla Space Upstairsin saat parhaan tarjouksen.

HYÖDYT RAKENTAMISEN AIKANA

Rakentamisen aikana tarjoamme taloyhtiölle ennakkovaraajan etuja.

Isoin hyöty konseptissamme on sen lyhyt rakennusaika. Se on vain 3-6 kuukautta lisäkerrosten osalta. Tarjoamme lisäkerrosrakentamisprojektiin ryhtyneelle taloyhtiölle huomattavia etuja myös suunnittelu- ja rakennusprojektin aikana. Taloyhtiön alkuperäiset osakkaat saavat ensiosto -oikeuden yläkertaan rakennettaville huoneistoille. Tarjoamme taloyhtiön osakkaille, jotka asuvat taloyhtiön kerrostalossa myös 1-2 viikon mittaisen matkan Etelän lomakohteeseen rakennusvaiheen aikana.

Asuntojen arvo nousee

PITKÄAIKAISET HYÖDYT

Pitkäaikaisia edut ovat energiatehokkuuden parantuminen yhtiövastikkeen alentuminen ja asuntojen arvon nouseminen.

Lisäkerrosrakentaminen hyödyttää taloyhtiöitä pitkäaikaisesti. Lisäasukkaat alentavat yhtiövastiketta ja energiatehokkuuden paraneminen vielä edelleen alentaa kustannuksia. Lisäkerrosprojektin yhteydessä taloyhtiön tekniikkaa voidaan uusia. Esimerkiksi uudet hissit parantavat asuntojen saavutettavuutta ja nostavat niiden arvoa.

SPACE UPSTAIRS

Suunnittelujohtoryhmämme ja Space Upstairs organisaation asiantunemus on Suomen parasta.

Suunnittelujohtoryhmän tekemillä suunnitelmilla ja luonnoskuvilla kilpailutamme alan rakennusliikkeet ja rakennusmoduulien valmistajat. Kilpailuttamalla urakoitsijat taloyhtiö saa parhaan tarjouksen rakennusoikeusalasta, jonka talon katolle voi rakentaa.

Rakennusten uudistaminen

Lisäkerrosten rakentamisen yhteydessä taloyhtiöön rakennetaan uudet hissit, jos niitä ei ole alkuperäisessä rakennuksessa tai asennetaan uudet, jotta hissit yltävät uusiin kerroksiin.

Svinhufvudintie 3. Arkkitehtitoimisto Huvila Oy

Space Upstairs Oy

+358 50 353 2570

  • Facebook - Grey Circle